DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Protection

Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen.
You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. SelahBij U kan ik me verbergen. U beschermt me in gevaar. Ik ben zó blij, dat ik voor U wil zingen. Want U heeft mij bevrijd.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.Bij God zijn we veilig. Hij is onze schuilplaats, onze burcht waar we veilig zijn. Hij heeft ons altijd geholpen als we in moeilijkheden zaten.
Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.Wees vastberaden en vol vertrouwen. Wees niet bang voor hen. Want jullie Heer God zal Zelf met jullie meegaan. Hij zal jullie niet in de steek laten.
So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”Daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen: "De Heer zal mij altijd helpen. Daarom hoef ik nooit bang te zijn voor wat mensen mij kunnen aandoen."
No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord and their vindication from me, declares the Lord.Maar geen enkel wapen dat wordt gesmeed om tegen jou gebruikt te worden, zal jou nog kwaad kunnen doen. En elke rechtszaak die anderen tegen jou beginnen, zul jij winnen. Dit is wat Ik aan mijn dienaren geef. Dit is hoe Ik hen vrijspreek van schuld, zegt de Heer.
You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.U beschermde me als een schild en U hielp mij. Dankzij uw goedheid ben ik machtig geworden. U heeft de weg voor mij gebaand. Ik kon gaan zonder te struikelen.
Preserve me, O God, for in you I take refuge.Bescherm mij, God, want ik vertrouw op U.
The Lord will fight for you, and you have only to be silent.De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig, jullie hoeven zelf niets te doen.
The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?De Heer zorgt voor mij. Ik hoef niet bang te zijn. Wat zouden mensen me kunnen aandoen?
You are my hiding place and my shield; I hope in your word.Bij U ben ik veilig, U beschermt mij als een schild. Ik verwacht alles van uw woord.
I can do all things through him who strengthens me.Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft.
Even to your old age I am he, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear; I will carry and will save.En Ik blijf jullie dragen totdat jullie oud en grijs geworden zijn. Want Ik ben altijd Dezelfde en Ik verander niet. Ik heb jullie gedragen en Ik zal jullie blijven dragen. Ik zal jullie optillen, dragen en redden.
This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.Wat God doet is volmaakt. Wat Hij zegt is altijd te vertrouwen. Hij beschermt iedereen die naar Hem toe komt voor hulp.
But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.Maar ik zal zingen over uw kracht. Elke morgen zal ik vrolijk zingen over uw liefde. Want bij U ben ik zo veilig als in een burcht. U bent mijn veilige plaats in moeilijkheden.
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven.
But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.Maar Heer, U beschermt mij als een schild. Mijn eer is in U. Daardoor kan ik met opgeheven hoofd lopen.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?Wat moeten we dan nog zeggen? Als God vóór ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen?
I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.Ik wil altijd dicht bij U zijn. Met U naast me kan mij niets gebeuren.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.Het is beter om bij de Heer te schuilen, dan op mensen te vertrouwen.
Every word of God proves true; he is a shield to those who take refuge in him.Alles wat God heeft gezegd, is waar. Hij is een beschermend schild voor de mensen die op Hem vertrouwen.
The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.De Heer is als een sterke toren. Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig.
Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than twelve legions of angels?Of denken jullie dat Ik mijn Vader niet om hulp kan vragen? Dan zou Hij Mij onmiddellijk wel twaalf legers engelen sturen om Mij te helpen.
He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.Hij beschermt je onder zijn vleugels. Bij Hem ben je veilig. Zijn trouw beschermt je als een schild, als een pantser.
For who is God, but the Lord? And who is a rock, except our God?Er is geen andere God dan de Heer! Er is geen andere rots dan onze God! Hij is de rots onder onze voeten.

Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.Leer liever om goed en eerlijk te zijn. Spreek eerlijk recht. Zorg voor de arme mensen en de weeskinderen. Kom voor de weduwen op.
Previous12Next

Bible verse of the day

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies