DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Protection

«Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen… Efeziërs 6:11»
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. SelahBij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
So we can confidently say, “The Lord is my helper; I will not fear; what can man do to me?”Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'
No weapon that is fashioned against you shall succeed, and you shall refute every tongue that rises against you in judgment. This is the heritage of the servants of the Lord and their vindication from me, declares the Lord.Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.
You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
Preserve me, O God, for in you I take refuge.Behoed mij, God, ik schuil bij u.
The Lord will fight for you, and you have only to be silent.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
You are my hiding place and my shield; I hope in your word.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
I can do all things through him who strengthens me.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Even to your old age I am he, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear; I will carry and will save.Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
But I will sing of your strength; I will sing aloud of your steadfast love in the morning. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress.Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.
But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head.U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
Every word of God proves true; he is a shield to those who take refuge in him.Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
For who is God, but the Lord? And who is a rock, except our God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?
Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than twelve legions of angels?Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?
The Lord redeems the life of his servants; none of those who take refuge in him will be condemned.De HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.

Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
Previous12Next

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.

Random Bible Verse

Trust in the Lord with all your heart,
and do not lean on your own understanding.
In all your ways acknowledge him,
and he will make straight your paths.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies