DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Protection

«Put on the full armor of God, so that you can take… Ephesians 6:11»
Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
So we say with confidence, “The Lord is my helper; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?”Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
“No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me,” declares the Lord.Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.
You make your saving help my shield, and your right hand sustains me; your help has made me great. You provide a broad path for my feet, so that my ankles do not give way.U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
Keep me safe, my God, for in you I take refuge.Behoed mij, God, ik schuil bij u.
The Lord will fight for you; you need only to be still.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
The Lord is with me; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
I can do all this through him who gives me strength.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Even to your old age and gray hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you.Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
But I will sing of your strength, in the morning I will sing of your love; for you are my fortress, my refuge in times of trouble.Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.
Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
But you, Lord, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.
What, then, shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
Every word of God is flawless; he is a shield to those who take refuge in him.Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Do you think I cannot call on my Father, and he will at once put at my disposal more than twelve legions of angels?Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?
He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge; his faithfulness will be your shield and rampart.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.
For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?

Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
Previous12Next

Bible verse of the day

No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.

Random Bible Verse

Start children off on the way they should go,
and even when they are old they will not turn from it.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies