DailyVerses.net

43 Bible Verses about Protection


NIV KJV ESV NKJV
X
BB
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil.Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen.
You are my hiding place; You shall preserve me from trouble; You shall surround me with songs of deliverance. SelahBij U kan ik me verbergen. U beschermt me in gevaar. Ik ben zó blij, dat ik voor U wil zingen. Want U heeft mij bevrijd.
God is our refuge and strength, A very present help in trouble.Bij God zijn we veilig. Hij is onze schuilplaats, onze burcht waar we veilig zijn. Hij heeft ons altijd geholpen als we in moeilijkheden zaten.
Be strong and of good courage, do not fear nor be afraid of them; for the Lord your God, He is the One who goes with you. He will not leave you nor forsake you.Wees vastberaden en vol vertrouwen. Wees niet bang voor hen. Want jullie Heer God zal Zelf met jullie meegaan. Hij zal jullie niet in de steek laten.
So we may boldly say: “The Lord is my helper; I will not fear. What can man do to me?”Daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen: "De Heer zal mij altijd helpen. Daarom hoef ik nooit bang te zijn voor wat mensen mij kunnen aandoen."
“No weapon formed against you shall prosper, And every tongue which rises against you in judgment You shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, And their righteousness is from Me,” Says the Lord.Maar geen enkel wapen dat wordt gesmeed om tegen jou gebruikt te worden, zal jou nog kwaad kunnen doen. En elke rechtszaak die anderen tegen jou beginnen, zul jij winnen. Dit is wat Ik aan mijn dienaren geef. Dit is hoe Ik hen vrijspreek van schuld, zegt de Heer.
You have also given me the shield of Your salvation; Your right hand has held me up, Your gentleness has made me great. You enlarged my path under me, So my feet did not slip.U beschermde me als een schild en U hielp mij. Dankzij uw goedheid ben ik machtig geworden. U heeft de weg voor mij gebaand. Ik kon gaan zonder te struikelen.
Preserve me, O God, for in You I put my trust.Bescherm mij, God, want ik vertrouw op U.
The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.De Heer zal voor jullie strijden. Wees maar rustig, jullie hoeven zelf niets te doen.
The Lord is on my side; I will not fear. What can man do to me?De Heer zorgt voor mij. Ik hoef niet bang te zijn. Wat zouden mensen me kunnen aandoen?
I can do all things through Christ who strengthens me.Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft.
You are my hiding place and my shield; I hope in Your word.Bij U ben ik veilig, U beschermt mij als een schild. Ik verwacht alles van uw woord.
Even to your old age, I am He, And even to gray hairs I will carry you! I have made, and I will bear; Even I will carry, and will deliver you.En Ik blijf jullie dragen totdat jullie oud en grijs geworden zijn. Want Ik ben altijd Dezelfde en Ik verander niet. Ik heb jullie gedragen en Ik zal jullie blijven dragen. Ik zal jullie optillen, dragen en redden.
As for God, His way is perfect; The word of the Lord is proven; He is a shield to all who trust in Him.Wat God doet is volmaakt. Wat Hij zegt is altijd te vertrouwen. Hij beschermt iedereen die naar Hem toe komt voor hulp.
Keep your heart with all diligence, For out of it spring the issues of life.Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven.
But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.Maar ik zal zingen over uw kracht. Elke morgen zal ik vrolijk zingen over uw liefde. Want bij U ben ik zo veilig als in een burcht. U bent mijn veilige plaats in moeilijkheden.
But You, O Lord, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.Maar Heer, U beschermt mij als een schild. Mijn eer is in U. Daardoor kan ik met opgeheven hoofd lopen.
What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us?Wat moeten we dan nog zeggen? Als God vóór ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen?
I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.Ik wil altijd dicht bij U zijn. Met U naast me kan mij niets gebeuren.
It is better to trust in the Lord Than to put confidence in man.Het is beter om bij de Heer te schuilen, dan op mensen te vertrouwen.
Every word of God is pure; He is a shield to those who put their trust in Him.Alles wat God heeft gezegd, is waar. Hij is een schild voor de mensen die op Hem vertrouwen.
The name of the Lord is a strong tower; The righteous run to it and are safe.De Heer is als een sterke toren. Rechtvaardige mensen rennen daarheen en zijn veilig.
Learn to do good; Seek justice, Rebuke the oppressor; Defend the fatherless, Plead for the widow.Leer liever om goed en eerlijk te zijn. Spreek eerlijk recht. Zorg voor de arme mensen en de weeskinderen. Kom voor de weduwen op.
The Lord redeems the soul of His servants, And none of those who trust in Him shall be condemned.De Heer redt de mensen die Hem dienen. Mensen die op Hem vertrouwen, zullen veilig zijn.
For who is God, except the Lord? And who is a rock, except our God?Er is geen andere God dan de Heer! Er is geen andere rots dan onze God!

Or do you think that I cannot now pray to My Father, and He will provide Me with more than twelve legions of angels?Of denken jullie dat Ik mijn Vader niet om hulp kan vragen? Dan zou Hij Mij onmiddellijk wel twaalf legers engelen sturen om Mij te helpen.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies