DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse
<

Proverbs 13 - ESV & KAT

>
«Príslovia 13:3»
Whoever guards his mouth preserves his life; he who opens wide his lips comes to ruin.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
The ransom of a man's life is his wealth, but a poor man hears no threat.Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve, bedár však nepočúva vyhrážky.
By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life.Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.
Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm.Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich), druhovi bláznov sa však plano povodí.

Bible verse of the day

The Lord is my shepherd; I shall not want.
He makes me lie down in green pastures.
He leads me beside still waters.

Random Bible Verse

No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.
Next verse!   With image

Bible verse of the day

The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies