DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse
<

Proverbs 13 - KJV & KAT

>
«Proverbs 13:3»
He that keepeth his mouth keepeth his life: but he that openeth wide his lips shall have destruction.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.
The ransom of a man's life are his riches: but the poor heareth not rebuke.Výkupné za život má človek vo svojom bohatstve, bedár však nepočúva vyhrážky.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.
Wealth gotten by vanity shall be diminished: but he that gathereth by labour shall increase.Ľahko nadobudnutý majetok sa rozplynie, ten však, kto zbiera po hŕstke, dopracuje sa bohatstva.
Hope deferred maketh the heart sick: but when the desire cometh, it is a tree of life.Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť, splnená túžba je však stromom života.
He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools shall be destroyed.Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich), druhovi bláznov sa však plano povodí.

Bible verse of the day

The Lord is my shepherd; I shall not want.
He maketh me to lie down in green pastures:
he leadeth me beside the still waters.

Random Bible Verse

And he said, The things which are impossible with men are possible with God.
Next verse!   With image

Bible verse of the day

The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies