DailyVerses.net
<

Proverbs 16 - NIV & NBG

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Proverbs 16:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
Better a little with righteousness than much gain with injustice.Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.
In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps.Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.
How much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver!Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij, die op de Here vertrouwt.
Gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.
Comments
Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies