DailyVerses.net
<

Proverbs 17 - NKJV & KAT

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Príslovia 17:6 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Children’s children are the crown of old men, And the glory of children is their father.Korunou starcov (sú ich synovia a) vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.
Excellent speech is not becoming to a fool, Much less lying lips to a prince.Nesluší ušľachtilá reč bláznovi a lživé reči šľachetnému (človeku).
He who covers a transgression seeks love, But he who repeats a matter separates friends.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
A friend loves at all times, And a brother is born for adversity.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
Comments
The Lord also will be a refuge for the oppressed, A refuge in times of trouble.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies