DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Proverbs 18 - ESV & KAT

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Príslovia 18:2 »
English Standard VersionKatolícky preklad
A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
A fool's lips walk into a fight, and his mouth invites a beating.Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, (že by rád) buchnáty.
The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
A rich man's wealth is his strong city, and like a high wall in his imagination.Majetnosť boháča je pevným mestom preň a sťaby vysoký múr v jeho predstave.
Before destruction a man's heart is haughty, but humility comes before honor.Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.
A man's gift makes room for him and brings him before the great.Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.
Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.
He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.
A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
Bible verse of the day
For so the Lord has commanded us, saying, “I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth.”
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies