DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Proverbs 18 - ESV & NBG

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
A fool's lips walk into a fight, and his mouth invites a beating.De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.
The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
A rich man's wealth is his strong city, and like a high wall in his imagination.Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur – in zijn verbeelding.
Before destruction a man's heart is haughty, but humility comes before honor.Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.
A man's gift makes room for him and brings him before the great.Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.
Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.
Bible verse of the day
Whoever gets sense loves his own soul; he who keeps understanding will discover good.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies