DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Proverbs 18 - KJV & NBG

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Proverbs 18:2 »
King James VersionNederlands Bijbelgenootschap
A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.
A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes.De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.
The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit.Het bezit van de rijke is zijn sterke stad, en als een hoge muur – in zijn verbeelding.
Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.Vóór de val is het hart van de mens hoogmoedig, maar ootmoed gaat vooraf aan de eer.
A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.
Death and life are in the power of the tongue: and they that love it shall eat the fruit thereof.Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
Whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favour of the Lord.Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.
Bible verse of the day
Proverbs 19:8
He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies