DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse
<

Proverbs 4 - ESV & KAT

>
«Príslovia 4:5»
Get wisdom; get insight; do not forget, and do not turn away from the words of my mouth.Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť)! Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst!
The beginning of wisdom is this: Get wisdom, and whatever you get, get insight.Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!
Hear, my son, and accept my words, that the years of your life may be many.Počúvaj, syn môj, a prijmi moje výroky a rozmnožia sa ti roky života!
I have taught you the way of wisdom; I have led you in the paths of uprightness.Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti.
My son, be attentive to my words; incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight; keep them within your heart.Vnímaj moje slová, syn môj, a nakloň ucho k mojim výrokom! Nespúšťaj oči z nich, chráň si ich v hĺbke srdca!
Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
Put away from you crooked speech, and put devious talk far from you.Odstráň od seba falošné ústa a úskočné pery nech sú ďaleko od teba.
Let your eyes look directly forward, and your gaze be straight before you.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
Ponder the path of your feet; then all your ways will be sure.Hľaď svojej nohe rovný chodník nájsť a všetky tvoje cesty nech smerujú do cieľa.
Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!

Bible verse of the day

God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.

Random Bible Verse

For the Lord gives wisdom;
from his mouth come knowledge and understanding.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies