DailyVerses.net
<

Proverbs - KJV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

Proverbs 1
Proverbs 2
Proverbs 3
Proverbs 4
Proverbs 5
Proverbs 6
Proverbs 7
Proverbs 8
Proverbs 9
Proverbs 10
Proverbs 11
Proverbs 12
Proverbs 13
Proverbs 14
Proverbs 15
Proverbs 16
Proverbs 17
Proverbs 18
Proverbs 19
Proverbs 20
Proverbs 21
Proverbs 22
Proverbs 23
Proverbs 24
Proverbs 25
Proverbs 26
Proverbs 27
Proverbs 28
Proverbs 29
Proverbs 30
Proverbs 31

Bible Verses

« Proverbs 16:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca! Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.
He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.
He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, (statočnosť) a česť.
For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.
Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.
A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother.Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!
Comments
Bible verse of the day
Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies