DailyVerses.net
<

Proverbs - KJV & NBG

>
Read this Bible book online, click here to read.

Proverbs 1
Proverbs 2
Proverbs 3
Proverbs 4
Proverbs 5
Proverbs 6
Proverbs 7
Proverbs 8
Proverbs 9
Proverbs 10
Proverbs 11
Proverbs 12
Proverbs 13
Proverbs 14
Proverbs 15
Proverbs 16
Proverbs 17
Proverbs 18
Proverbs 19
Proverbs 20
Proverbs 21
Proverbs 22
Proverbs 23
Proverbs 24
Proverbs 25
Proverbs 26
Proverbs 27
Proverbs 28
Proverbs 29
Proverbs 30
Proverbs 31

Bible Verses

« Proverbs 16:3 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.
Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart: So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen.
Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.
The liberal soul shall be made fat: and he that watereth shall be watered also himself.De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.
He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.
For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.
Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother.Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.
A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.Iemands geschenk maakt ruimte voor hem en brengt hem in de tegenwoordigheid der groten.
Comments
Bible verse of the day
Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies