DailyVerses.net
<

Psalm 103 - KJV & KAT

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Psalm 103:1 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.
Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him.Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children; To such as keep his covenant, and to those that remember his commandments to do them.No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
Comments
Bible verse of the day
And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies