DailyVerses.net
<

Psalm 103 - NKJV & KAT

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Žalmy 103:1 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Bless the Lord, O my soul; And all that is within me, bless His holy name!Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
The Lord is merciful and gracious, Slow to anger, and abounding in mercy.Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
As far as the east is from the west, So far has He removed our transgressions from us.Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.
As a father pities his children, So the Lord pities those who fear Him.Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting On those who fear Him, And His righteousness to children’s children, To such as keep His covenant, And to those who remember His commandments to do them.No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti, tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.
Comments
Bible verse of the day
Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you; but if I depart, I will send Him to you.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies