DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Psalm 119 - NIV & KAT

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Psalms 119:1 »
New Internation VersionKatolícky preklad
Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord.Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.
I seek you with all my heart; do not let me stray from your commands.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.V srdci si uchovávam tvoje výroky, aby som proti tebe nezhrešil.
I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
I have chosen the way of faithfulness; I have set my heart on your laws.Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.
Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain.Nakloň mi srdce k svojej náuke, a nie ku chamtivosti.
I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.
I will hasten and not delay to obey your commands.Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.
I will never forget your precepts, for by them you have preserved my life.Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy, lebo nimi ma oživuješ.
Your word is a lamp for my feet, a light on my path.Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.
Your statutes are my heritage forever; they are the joy of my heart.Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
All your words are true; all your righteous laws are eternal.Pravda je podstatou tvojich slov a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.
Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble.Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.
Bible verse of the day
Proverbs 27:19
As water reflects the face, so one’s life reflects the heart.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies