DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Psalm 32 - NIV & KAT

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Psalms 32:1 »
New Internation VersionKatolícky preklad
Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.
When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal.
Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, “I will confess my transgressions to the Lord.” And you forgave the guilt of my sin.Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť. A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.“
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
Bible verse of the day
Psalms 90:2
Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies