DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Psalm 32 - NIV & NBG

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Psalms 32:1 »
New Internation VersionNederlands Bijbelgenootschap
Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.Welzalig hij, wiens ​overtreding​ ​vergeven, wiens ​zonde​ bedekt is.
When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag.
Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, “I will confess my transgressions to the Lord.” And you forgave the guilt of my sin.Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela
You are my hiding place; you will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance.Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my loving eye on you.Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.
Bible verse of the day
Jeremiah 32:17
Ah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies