DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Alegria

«Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é… 1 Tessalonicenses 5:16-18»
Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.
O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar; ele se deleitará em ti com alegria; calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.Verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; volhard in die gebed.
Regozijai-vos, sempre, no Senhor; outra vez digo: regozijai-vos.Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal: Verbly julle!
Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma.As my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u vertroostinge my siel.
Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos e alegremo-nos nele.Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.
Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie — nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil.
Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença abundância de alegrias; à tua mão direita delícias perpetuamente.U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.
Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma.Vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.
Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias.Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel — soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele.
Até agora, nada pedistes em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra.Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.
Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então, sou forte.Daarom het ek behae in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk.
O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, a seu tempo, quão boa é!'n Man het blydskap in die regte antwoord van sy mond, en hoe goed is 'n woord op sy tyd!
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief.
Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá)U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.
Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.Wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween.
A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco.Sodat ek met blydskap deur die wil van God by julle kan kom en my saam met julle kan verkwik.
Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa.Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word.
Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração.Ek het u getuienisse vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.
Porque o Senhor se agrada do seu povo; ele adornará os mansos com a salvação.Want die Here het 'n welbehae in sy volk; Hy versier die ootmoediges met heil.
Mas é grande ganho a piedade com contentamento.Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins.
O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos.'n Vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog.
Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.Ek is vrolik in die weg van u getuienisse soos oor allerhande rykdom.

Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos.Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet.
Anterior12Próximo

Versículo da Bíblia do dia

Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies