DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Deus (2/4)

«Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra de nosso… Isaías 40:8»
Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Em Deus está a minha salvação e a minha glória; a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus.Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso, seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim?Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?
Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas.Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.
Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro mandamento.Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.
No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o concerto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos.Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
O Senhor aperfeiçoará o que me concerne; a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo; e esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra.Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra.Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na Casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo.Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
Buscai ao Senhor e a sua força; buscai a sua face continuamente.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia.Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.
Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto.En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra; nenhum outro há.Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.
Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande.Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre as nações; serei exaltado sobre a terra.Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.
Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus.Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.

Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito.Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.

Versículo da Bíblia do dia

Sabeis isto, meus amados irmãos; mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies