DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Falar

«V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají… Přísloví 18:21»
A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte; os que gostam de usá-la comerão do seu fruto.V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.
O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração.Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.
Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando.Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.
Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto; ao contrário, bendigam; pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança.Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.
O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito.Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.
Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento.I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.
Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado.Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.
Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato.Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.
Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados.Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.
Dar resposta apropriada é motivo de alegria; e como é bom um conselho na hora certa!Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!
A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira.Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.
Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.
Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo.Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.
Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo.Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.
As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem.Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.
Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão.Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.
Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor.Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.
O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa, será proclamado dos telhados.Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.
Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim!Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros.Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.
E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos.Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.

Dêem graças ao Senhor, proclamem o seu nome; divulguem os seus feitos entre as nações.Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.
Anterior123Próximo

Versículo da Bíblia do dia

Então Jesus declarou: “Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca terá sede.”

Versículo Aleatório da Bíblia

Podemos, pois, dizer com confiança:
“O Senhor é o meu ajudador, não temerei.
O que me podem fazer os homens?”
Próximo versículo!Com imagem

Apoiar DailyVerses.net

Ajude-me a espalhar a Palavra de Deus:
Doação

Versículo da Bíblia do dia

Então Jesus declarou: “Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome; aquele que crê em mim nunca terá sede.”

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies