DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Raiva

“Quando vocês ficarem irados, não pequem”. Apazigúem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dêem lugar ao Diabo.„Hněváte-li se, nehřešte;“ zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu.
O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje; není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy.
Não guardem ódio contra o seu irmão no coração; antes repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as conseqüências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor.Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň – jinak jsi jeho spoluviníkem! Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin.
O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados.Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí.
Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira.Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv.
O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez.Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti.
E continuou: “O que sai do homem é que o torna ‘impuro’. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem ‘impuro’”.Potom řekl: „Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“
O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se.Tupec dá průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět.
O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto.Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky.
O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho.Pýcha vede jen ke sporům, moudří však dají na radu.
É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas.Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup.
Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo.Dávejte pozor, bratři, aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha.
“Volte, ó infiel Israel”, declara o Senhor, “Não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel”, declara o Senhor, “Não ficarei irado para sempre.”Izraeli, ty poběhlice, vrať se, praví Hospodin; nebudu už na vás hledět s nevolí. Jsem přece milosrdný, praví Hospodin, a nehněvám se navěky.

Versículo da Bíblia do dia

O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies