DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Sabedoria

«Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť. Príslovia 2:6»
Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem; que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida.Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju.
Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura; depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera.Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
É melhor obter sabedoria do que ouro! É melhor obter entendimento do que prata!Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Não diga: “Por que os dias do passado foram melhores que os de hoje?” Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta.Nepýtaj sa: „Ako to, že predošlé dni boli lepšie ako terajšie?“ Lebo to by si sa nepýtal z múdrosti.
Sejam sábios no procedimento para com os de fora; aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um.Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať.
O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, pridržiavajú sa múdrosti.
Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo; quem acalenta o entendimento prospera.Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.
Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se “louco” para que se torne sábio.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando.Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života, kto však rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí pohroma.
Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria.Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes.Príde pýcha, príde aj hanba, múdrosť sa však zdržiava u skromných.
Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor.Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
“Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos”, declara o Senhor.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína.Kto má múdre srdce, dá si povedať, naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.
Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria.I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.
Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados; tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei.Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.
Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto; sua sabedoria é insondável.Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e, se contiver a língua, parecerá que tem discernimento.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez.Trpezlivý veľa rozumu, prchký však vyvádza priam bláznovstvo.

Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele.Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.
Anterior123Próximo

Versículo da Bíblia do dia

Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies