DailyVerses.net

27 Versículos da Bíblia sobre Segurança

« 2 Tessalonicenses 3:3 »

ARC
X
KAT
Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me recearei?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem-presente na angústia.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Tu és o lugar em que me escondo; tu me preservas da angústia; tu me cinges de alegres cantos de livramento. (Selá)Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá; nunca permitirá que o justo seja abalado.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
O avisado vê o mal e esconde-se; mas os simples passam e sofrem a pena.Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).
Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro; a sua verdade é escudo e broquel.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti; porque ele confia em ti.(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
O Senhor aperfeiçoará o que me concerne; a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre; não desampares as obras das tuas mãos.Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei.Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
Torre forte é o nome do Senhor; para ela correrá o justo e estará em alto retiro.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Só ele é a minha rocha e a minha salvação; é a minha defesa; não serei grandemente abalado.Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido; um alto refúgio em tempos de angústia.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome; louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová; exultai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra.Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Sara-me, Senhor, e sararei; salva-me, e serei salvo; porque tu és o meu louvor.Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.

Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!
Anterior12Próximo

Leia mais

Comentários
Versículo da Bíblia do dia
Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas; e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro.
Receba o Versículo Diário
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Aceitar Este site usa cookies