DailyVerses.netTemasVersículo AleatórioInscreva-se

Versículos da Bíblia sobre Segurança

Mas o Senhor é fiel; ele os fortalecerá e os guardará do Maligno.Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio; de quem terei medo?De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Here is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn?
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-poderoso pode dizer ao Senhor: “Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio”.Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.
Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Tu és o meu abrigo; tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. PausaGij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança.In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.
O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam.De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
Entregue suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá; jamais permitirá que o justo venha a cair.Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
O prudente percebe o perigo e busca refúgio; o inexperiente segue adiante e sofre as conseqüências.De schrandere ziet het onheil en bergt zich; de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.
Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio; a fidelidade dele será o seu escudo protetor.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia.Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt.
Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do Maligno.Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo! Teu amor, Senhor, permanece para sempre; não abandones as obras das tuas mãos!De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.
Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto.Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig, maar wie zijn wegen verdraait, wordt doorzien.
Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios.Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido.Want Ik verkwik de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik.
O nome do Senhor é uma torre forte; os justos correm para ela e estão seguros.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Somente ele é a rocha que me salva; ele é a minha torre segura! Jamais serei abalado!Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
Confie no Senhor e faça o bem; assim você habitará na terra e desfrutará segurança.Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid.
O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade.Daarom is de Here een burcht voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de vocês.Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.
Estabeleço uma aliança com vocês: Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio; nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra.Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens; seu nome é Senhor! Exultem diante dele! Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação.Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; Here is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning.
Cura-me, Senhor, e serei curado; salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo.Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof.

Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Anterior12Próximo

Versículo da Bíblia do dia

Mas quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos.

Versículo Aleatório da Bíblia

Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.Próximo versículo!Com imagem

Apoiar DailyVerses.net

Ajude-me a espalhar a Palavra de Deus:
Doação

Versículo da Bíblia do dia

Mas quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos.

Receba o Versículo Diário

Plano de leitura da Bíblia pessoal

Registrar para configurar seu plano de leitura da Bíblia e ver o seu progresso.
AceitarEste site usa cookies