DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Rebirth

«Therefore if any man be in Christ, he is a new creature:… 2 Corinthians 5:17»
Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo.
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději.
Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ.Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost.Spasil nás – ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého.
Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha.
As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby.A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.

Bible verse of the day

Iron sharpeneth iron;
so a man sharpeneth the countenance of his friend.

Random Bible Verse

Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort; Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies