DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Rebirth

«Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The… 2 Corinthians 5:17»
Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here!Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!
Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.”Jeesus vastasi hänelle: »Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.»
For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God.Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävästä ja pysyvästä sanasta.
For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith.Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme.
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista.
Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä.
Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit.Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä.
Jesus answered, “Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit.”Jeesus vastasi: »Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.»
He saved us, not because of righteous things we had done, but because of his mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit.Hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden, vaan pelkästä armosta. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät.
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan.
Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.Niin kuin vastasyntyneet lapset tavoitelkaa puhdasta sanan maitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen.

Bible verse of the day

Guide me in your truth and teach me,
for you are God my Savior,
and my hope is in you all day long.

Random Bible Verse

Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Guide me in your truth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies