DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Relationships

«And if one prevail against him, two shall withstand him; and a… Ecclesiastes 4:12»
And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen.
For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.
Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it; That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word.Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden.
Thou art all fair, my love; there is no spot in thee.Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid.
Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.
Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them.Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.
Be ye not unequally yoked together with unbelievers: for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? and what communion hath light with darkness?Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?
Two are better than one; because they have a good reward for their labour.Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
And the Lord God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.
House and riches are the inheritance of fathers: and a prudent wife is from the Lord.Je huis en rijkdom erf je van je voorouders, maar een vrouw met inzicht krijg je van de HEER.
And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.
Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.
But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige.
A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.
So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.
Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.

Random Bible Verse

He that walketh uprightly,
and worketh righteousness,
and speaketh the truth in his heart.
He that backbiteth not with his tongue,
nor doeth evil to his neighbour,
nor taketh up a reproach against his neighbour.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies