DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

23 Bible Verses about Relationships

«Ecclesiastes 4:12»
Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
A wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies.Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.
If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.
Wives, submit yourselves to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them.Ženy, podriaďujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi! Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!
You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.
So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!
Two are better than one, because they have a good return for their labor.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
The Lord God said, “It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.”Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“
Houses and wealth are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord.I dom, i majetok sa dedia po predkoch, rozumná žena je však od Pána.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband.Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
Am I now trying to win the approval of human beings, or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ.Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever.Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior.Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.
A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold.Meno je hodno viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia nad striebro a nad zlato.
‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého.
However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband.Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

Bible verse of the day

Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.

Random Bible Verse

You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies