DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour. Proverbs 21:21»
He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.Joka pyrkii oikeuteen ja laupeuteen, saa elämän, kunnian ja vanhurskauden.
Who will render to every man according to his deeds.Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan.
But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä! Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen.
For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.Herra rakastaa oikeutta. Hän ei hylkää omiaan vaan varjelee heitä iäti, mutta jumalattomien suku sammuu.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
Every way of a man is right in his own eyes: but the Lord pondereth the hearts.Ihminen pitää oikeina kaikkia teitään, mutta Herra punnitsee sydämet.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.
Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.Oikeamielinen ei koskaan horju, hänet muistetaan ikuisesti.
To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.Noudata oikeutta ja vanhurskautta, se on Herralle enemmän kuin teurasuhri.
The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.Herran silmät katsovat vanhurskaita, hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa.
But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled.Ja vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. »Älkää heitä pelätkö älkääkä hämmentykö»
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.
See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille.
For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen.
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Väärintekijää eivät hänen aarteensa auta, mutta oikeamielisyys pelastaa kuolemasta.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.Jumalattoman voitto on pettävää. Joka vanhurskautta kylvää, saa pysyvän palkan.
Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen! Hän antaa syyttömyytesi käydä esiin kirkkaana kuin aamun valo. Sinun oikeutesi loistaa kuin keskipäivän aurinko.
And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano: heidät ravitaan.
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä.
It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.Älä harkitsematta lupaa pyhää lahjaa – olet ansassa, jos lupaustasi kadut.

Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, synnintekijät, puhdistakaa sydämenne, te kahtaalle horjuvat!
Previous12345Next

Bible verse of the day

According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Thy word is a lamp unto my feet,
and a light unto my path.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies