DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

105 Bible Verses about Righteousness (3/5)

« 1 Peter 2:24 »
King James VersionNieuwe Bijbelvertaling
Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed.Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister.Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.Beter een schamel bezit, ​rechtvaardig​ verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door ​onrecht.
All things are lawful unto me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.
In thee, O Lord, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht.
For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth.De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.
And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the Lord is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.
There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.
Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother: And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart.Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king; he will save us.Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons redden.
The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works.Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en ​rechtvaardig​ is, dan volg je altijd het juiste spoor.
Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
Blessings are upon the head of the just: but violence covereth the mouth of the wicked.Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.
He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the Lord.Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.
The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth.De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.
For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.
Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way. The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan.
The memory of the just is blessed: but the name of the wicked shall rot.De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.
Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER.
The tongue of the just is as choice silver: the heart of the wicked is little worth.De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver, de gedachten van een goddeloze zijn niets waard.
Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the froward is abomination to the Lord: but his secret is with the righteous.Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.
But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil.Want de ​Heer​ verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun ​gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.
Bible verse of the day
Colossians 3:9-10
Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds; And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies