DailyVerses.net
<

Romans 14 - NKJV & KAT

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Rimanom 14:1 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things.Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.
Let not him who eats despise him who does not eat, and let not him who does not eat judge him who eats; for God has received him.Ten, kto je, nech nepohŕda tým, kto neje, a kto neje, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal.
Who are you to judge another’s servant? To his own master he stands or falls. Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him stand.Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. Ale bude pevne stáť, lebo Pán má moc podržať ho.
One person esteems one day above another; another esteems every day alike. Let each be fully convinced in his own mind.Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom.
For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord’s.Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.
For it is written: “As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“
Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother’s way.Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.
Comments
Bible verse of the day
Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies