DailyVerses.net
<

Romans 15 - NKJV & NBV

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Romeinen 15:2 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification.Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.
Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus.Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
Therefore receive one another, just as Christ also received us, to the glory of God.Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.
Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
That I may come to you with joy by the will of God, and may be refreshed together with you.Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toe komen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen.
Comments
So he answered and said, “ ‘You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind,’ and ‘your neighbor as yourself.’ ”
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies