DailyVerses.net
<

Romans - KJV & NBG

>
Read this Bible book online, click here to read.

Romans 1
Romans 2
Romans 3
Romans 4
Romans 5
Romans 6
Romans 7
Romans 8
Romans 9
Romans 10
Romans 11
Romans 12
Romans 13
Romans 14
Romans 15
Romans 16

Bible Verses

« Romans 15:13 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer.Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed.
For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
Who will render to every man according to his deeds.Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding.
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience; And patience, experience; and experience, hope.En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop.
Comments
Bible verse of the day
Therefore I will look unto the Lord; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies