DailyVerses.net
<

Romans - NKJV & NBV

>
Read this Bible book online, click here to read.

Romans 1
Romans 2
Romans 3
Romans 4
Romans 5
Romans 6
Romans 7
Romans 8
Romans 9
Romans 10
Romans 11
Romans 12
Romans 13
Romans 14
Romans 15
Romans 16

Bible Verses

« Romeinen 15:13 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit.Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen.Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.
Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
Who “will render to each one according to his deeds”God beloont ieder mens naar zijn daden.
Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance.Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord.Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Comments
Let your eyes look straight ahead, And your eyelids look right before you.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies