DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

24 Bible Verses about Safety

English Standard VersionNieuwe Bijbelvertaling
But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life; of whom shall I be afraid?De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. SelahBij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
In peace I will both lie down and sleep; for you alone, O Lord, make me dwell in safety.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
Cast your burden on the Lord, and he will sustain you; he will never permit the righteous to be moved.Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
The Lord is good, a stronghold in the day of trouble; he knows those who take refuge in him.De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.
Whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his ways crooked will be found out.Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.
The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it.Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.
The Lord will fulfill his purpose for me; your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.
You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you, because he trusts in you.De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.
So then let us not sleep, as others do, but let us keep awake and be sober.Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.
It is better to take refuge in the Lord than to trust in man.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge; his faithfulness is a shield and buckler.Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig ​schild.
For I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish.Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.
Trust in the Lord, and do good; dwell in the land and befriend faithfulness.Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.
The name of the Lord is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
He alone is my rock and my salvation, my fortress; I shall not be greatly shaken.Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
Sing to God, sing praises to his name; lift up a song to him who rides through the deserts; his name is the Lord; exult before him! Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.
The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble.Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth.Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.
Bible verse of the day
1 Corinthians 15:3-4
For I delivered to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...