DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

78 Bible Verses about Salvation - ESV & NBG - Page 4


My times are in your hand;
rescue me from the hand of my enemies
and from my persecutors!
Mijn tijden zijn in uw hand, red mij
uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.
Even as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.
But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.Gij echter zijt een ​uitverkoren​ geslacht, een koninklijk priesterschap, een ​heilige​ natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.
Bible verse of the day
philippians 4:23
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...