DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

11 Bible Verses about 'Fools'

«Proverbs 1:7»
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Mensen die geen eerbied hebben voor de Heer, willen geen dingen leren. Zij willen niet wijs worden.
Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm.Als je omgaat met wijze mensen, word je wijs, maar als je omgaat met dwaze mensen, loopt het verkeerd met je af.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Zorg er dus voor dat je goed leeft. Leef niet zoals dwaze mensen doen, maar gedraag je verstandig. Gebruik de dagen die God je nog geeft, goed. Want we leven in een slechte tijd.
Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.Als dwaze mensen boos zijn, laten ze dat meteen merken, maar als wijze mensen beledigd worden, zwijgen ze.
Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.Dwaze mensen worden meteen woedend, maar wijze mensen blijven altijd rustig.
The lips of fools bring them strife, and their mouths invite a beating.Dwaze mensen zorgen met hun woorden voor ruzie. Alles wat ze zeggen, geeft problemen.
And a highway will be there; it will be called the Way of Holiness; it will be for those who walk on that Way. The unclean will not journey on it; wicked fools will not go about on it.Dan zal er een weg lopen naar Jeruzalem, de Heilige Weg. Mensen die niet doen wat God wil, kunnen die weg niet gebruiken. Want die weg is alleen voor de mensen die bevrijd zijn door de Heer. Er zullen geen leeuwen of andere wilde dieren zijn.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Zelfs dwaze mensen lijken verstandig als ze zwijgen, en domme mensen lijken wijs als ze hun mond houden.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Vinden sommigen van jullie dat ze heel wijs zijn? Dan zeg ik: Houd jezelf niet voor de gek! Je zult eerst dom moeten worden, pas dan kun je echt wijs worden.
Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.Als een wijs mens iets zegt, dan krijgt hij waardering. Maar als een dwaas iets gaat zeggen, dan brengt hij zichzelf in de problemen.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Dwaze mensen willen niet wijs worden. Ze willen alleen hun eigen mening geven.

Bible verse of the day

The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful.

Random Bible Verse

Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain.
Next verse!   With image

Bible verse of the day

The seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies