DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

11 Bible Verses about 'Fools'

«Proverbs 13:20»
Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm.Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich), druhovi bláznov sa však plano povodí.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
The lips of fools bring them strife, and their mouths invite a beating.Pery blázna zapletávajú sa do škriepky a jeho ústa volajú, (že by rád) buchnáty.
Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.
Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu, opatrný však tají (svoju) príkoru.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného.
Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.Slová z úst múdreho sú prívetivé, (čo) však (odznieva) z perí nemúdreho, pohlcuje ho.
And a highway will be there; it will be called the Way of Holiness; it will be for those who walk on that Way. The unclean will not journey on it; wicked fools will not go about on it.I bude tam chodník, cesta: cestou svätou sa bude volať, nečistý po nej neprejde, len môj ľud pôjde po nej, ani prostoduchí tam nezblúdia.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.

Bible verse of the day

Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies