DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

11 Bible Verses about 'Fools'

«Proverbs 1:7»
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm.Wie met wijzen omgaat, wordt wijs; maar wie met dwazen verkeert, wordt slecht.
Be very careful, then, how you live—not as unwise but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil.Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.
Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.
Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.
The lips of fools bring them strife, and their mouths invite a beating.De lippen van de dwaas brengen twist voort, en zijn mond roept om slagen.
And a highway will be there; it will be called the Way of Holiness; it will be for those who walk on that Way. The unclean will not journey on it; wicked fools will not go about on it.Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.
Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues.Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij worde dwaas, om wijs te worden.
Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed by their own lips.Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Een dwaas schept geen behagen in inzicht, maar hierin, dat zijn hart zich bloot geeft.

Bible verse of the day

But I, with shouts of grateful praise,
will sacrifice to you.
What I have vowed I will make good.
I will say, ‘Salvation comes from the Lord.’

Random Bible Verse

Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever!
Next verse!   With image

Bible verse of the day

But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed I will make good. I will say, ‘Salvation comes from the Lord.’

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies