DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

6 Bible Verses about 'Impossible'

«Luke 1:37»
For with God nothing shall be impossible.Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
And he said, The things which are impossible with men are possible with God.Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.
But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.

Bible verse of the day

This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

Random Bible Verse

Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies