DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

8 Bible Verses about 'Knows'

«1. Korinťanom 2:11»
For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so no one knows the things of God except the Spirit of God.Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch.
He reveals deep and secret things; He knows what is in the darkness, And light dwells with Him.On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme, a svetlo s ním býva.
Beloved, let us love one another, for love is of God; and everyone who loves is born of God and knows God.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment.Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie.
Now He who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God.A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.
But He knows the way that I take; When He has tested me, I shall come forth as gold. My foot has held fast to His steps; I have kept His way and not turned aside.On dobre pozná moje cesty, zastávky, jak zlato vyjdem, keď ma preskúša. Veď moja noha k jeho stope prilipla, jeho cestu som strážil, nezblúdil.
For You formed my inward parts; You covered me in my mother’s womb. I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made; Marvelous are Your works, And that my soul knows very well.Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.

Bible verse of the day

Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.

Random Bible Verse

Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies