DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about 'No'

«But I have been the LORD your God ever since you came… Hosea 13:4»
I ate no choice food; no meat or wine touched my lips; and I used no lotions at all until the three weeks were over.Chutný chlieb som nezjedol, mäso a víno mi nevošlo do úst a vôbec som sa nepomazal, kým neprešli celé tri týždne.
But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me.Ja však som Pán, tvoj Boh, od egyptskej krajiny; Boha okrem mňa nepoznáš a iného záchrancu niet.
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
You are altogether beautiful, my darling; there is no flaw in you.Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.
No one should seek their own good, but the good of others.Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish.Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec.
Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved.A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more.Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem.
Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God my Savior.Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.
For I take no pleasure in the death of anyone, declares the Sovereign Lord. Repent and live!Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve, preto sa obráťte a budete žiť.
Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“
Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
For no word from God will ever fail.Lebo Bohu nič nie je nemožné.
When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law.Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.
God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
This is the message we have heard from him and declare to you: God is light; in him there is no darkness at all.A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

However, as it is written: “What no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived”— the things God has prepared for those who love him.Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“
Previous1234Next

Bible verse of the day

Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Random Bible Verse

Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies