DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

22 Bible Verses about Seeking

« Jeremiah 29:13 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
You will seek me and find me when you seek me with all your heart.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
You, God, are my God, earnestly I seek you; I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land where there is no water.God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.
Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
I sought the Lord, and he answered me; he delivered me from all my fears.Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.
Those who know your name trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you.Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
Look to the Lord and his strength; seek his face always.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
For the Son of Man came to seek and to save the lost.De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord.Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.
This is what the Lord says to Israel: “Seek me and live”.Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!
Blessed are those who keep his statutes and seek him with all their heart.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing.Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
NBV | God
I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, ‘Here am I, here am I.’Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’
Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you, just as you say he is.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise; you perceive my thoughts from afar.HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.
Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.
I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts.Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.
Know also that wisdom is like honey for you: If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off.Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.
Bible verse of the day
1 Thessalonians 3:12
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies