DailyVerses.net

22 Bible Verses about Seeking

« Jeremia 29:13 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
And you will seek Me and find Me, when you search for Me with all your heart.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.
Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you.Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Delight yourself also in the Lord, And He shall give you the desires of your heart.Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
I sought the Lord, and He heard me, And delivered me from all my fears.Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.
And those who know Your name will put their trust in You; For You, Lord, have not forsaken those who seek You.Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
Seek the Lord and His strength; Seek His face evermore!Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Seek the Lord while He may be found, Call upon Him while He is near.Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.
For thus says the Lord to the house of Israel: “Seek Me and live”Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!
He who finds a wife finds a good thing, And obtains favor from the Lord.Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.
Blessed are those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, ‘Here I am, here I am,’ To a nation that was not called by My name.Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’
The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing.Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
O Lord, You have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up; You understand my thought afar off.HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.
Seek good and not evil, That you may live; So the Lord God of hosts will be with you, As you have spoken.Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him.Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.
And I will walk at liberty, For I seek Your precepts.Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.
So shall the knowledge of wisdom be to your soul; If you have found it, there is a prospect, And your hope will not be cut off.Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.

Read more

Comments
Bible verse of the day
But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies