DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Selfishness

«Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de… Filippenzen 2:3»
Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.
Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice.Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij.
Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered.Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.
Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.
A fool takes no pleasure in understanding, but only in expressing his opinion.Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.
The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.
Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool that he may become wise.Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.
Incline my heart to your testimonies, and not to selfish gain!Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag.
But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.
And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.”Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’
I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Bible verse of the day

Judge not, that you be not judged.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies