DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Selfishness

«Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility… Philippians 2:3»
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
No one should seek their own good, but the good of others.Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice.Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost.
A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.
The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým.
Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain.Ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti.
However, I consider my life worth nothing to me; my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me—the task of testifying to the good news of God’s grace.Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.
Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.”Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Bible verse of the day

“Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for people.”

Random Bible Verse

Peter replied, “Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

“Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for people.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies