DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Selfishness

«Love is patient, love is kind. It does not envy, it does… 1 Corinthians 13:4-5»
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.
No one should seek their own good, but the good of others.Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.
For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice.Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo.
A generous person will prosper; whoever refreshes others will be refreshed.Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.
Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie.
Fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinions.Umnosť sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok.
The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.
Do not deceive yourselves. If any of you think you are wise by the standards of this age, you should become “fools” so that you may become wise.Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry.
Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain.Nakloň mi srdce k svojej náuke, a nie ku chamtivosti.
However, I consider my life worth nothing to me; my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me—the task of testifying to the good news of God’s grace.Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu Božej milosti.
I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.
Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.”Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“

Bible verse of the day

Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.

Random Bible Verse

Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”Random VerseRandom Picture

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:
Donate

Bible verse of the day

Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies