DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Biblické verše o Bezpečie

« 2. Solúnčanom 3:3 »
Katolícky prekladBijbel in Gewone Taal
Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.De Heer is trouw. Hij zal jullie kracht geven en beschermen tegen de macht van het kwaad.
Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?De Heer helpt mij altijd, hij is als een licht in het donker. Ik ben voor niemand bang. Bij de Heer ben ik veilig, daarom heb ik geen angst.
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“Bij de Heer ben ik veilig, hij is de allerhoogste God. Bij hem vind ik rust, hij is de machtige God. Daarom zeg ik tegen hem: ‘U beschermt me, ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik.’
Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.Bij God zijn wij veilig. Hij helpt ons als we in nood zijn.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.Heer, u beschermt me, u bevrijdt me. Daarom zing ik en juich ik.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.Heer, u laat mij veilig wonen. Ik hoef niet bang te zijn, ik kan rustig slapen.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.Vertrouw op de Heer als het leven zwaar is. Hij zal voor je zorgen. Goede mensen laat hij nooit in de steek.
Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.De Heer is goed. Als er gevaar is, is het bij hem veilig. Hij zorgt voor de mensen die bij hem bescherming zoeken.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).Verstandige mensen beschermen zichzelf tegen gevaar, maar onverstandige mensen zien geen gevaar en worden gestraft.
Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.Als je goed en eerlijk leeft, ben je veilig, maar als je liegt en bedriegt, zul je gestraft worden.
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.De Heer beschermt je, zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. De Heer is trouw. Hij is zo sterk als een ​schild, hij houdt elke ​aanval​ tegen.
Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.Heer, u zult me altijd beschermen. Uw trouw duurt eeuwig, Heer. Laat uw wereld niet in de steek!
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.Vader, ik vraag u niet om mijn leerlingen uit deze wereld weg te halen. Ik vraag u om hen te beschermen tegen de macht van het kwaad.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Zoek steun bij de Heer, dan ben je veilig. Vertrouw op de Heer, dan blijft het vrede.
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!Maar, vrienden, jullie zullen niet plotseling overvallen worden door de komst van de Heer. Want jullie geloven in hem. Jullie horen bij het licht, niet bij het donker. Wij horen niet bij de nacht en het donker, wij horen bij de dag. We moeten dus dingen doen die passen bij de dag. We moeten goed opletten en helder blijven denken. Andere mensen horen bij de nacht. Zij denken niet aan wat er gaat gebeuren. Het lijkt alsof ze slapen, of dronken zijn.
Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.Je kunt beter hulp zoeken bij de Heer dan vertrouwen op mensen.
Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.Iedereen die dorst heeft, zal ik te drinken geven. Iedereen die geen kracht meer heeft, maak ik weer sterk.
Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.Goede mensen zijn veilig bij de Heer, net zo veilig als in een stad met een sterke toren.
Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. Dan zul je veilig leven in het land waar je woont.
Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.Bij hem ben ik veilig. Hij redt mij altijd, hij beschermt me. Er zal mij geen kwaad overkomen.
Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Wees dus gehoorzaam aan God. Blijf dicht bij God. Dan zal God dicht bij jullie blijven. En verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel jullie met rust laten.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.De Heer helpt mensen die onderdrukt worden, hij beschermt hen in moeilijke tijden.
Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.Zing voor God, zing een lied voor hem. Juich als hij komt op zijn wagen van wolken, maak je klaar voor zijn komst. Heer is zijn naam! Hij woont in zijn heilige tempel. Hij helpt weduwen, en hij beschermt kinderen zonder vader.
Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest.
Biblický verš dňa
Žalmy 51:12
Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies